Comuna Cărpiniş face parte din Câmpia de Vest a Banatului. Este zona în care locuirea autohtonă medievală a fost rnasiv dublată de o locuire  o colonistă, începând cu primele decenii ale sec. XVIII. Astfel, in ultimile trei secole, satele românesti sau sârbeşti alternează cu cele germane coloniste, grupate îndeosebi în nord-vestul zonei si cu cele bulgăreşti, îndeosebi în nord.

Din punct de vedere tipologic, satele zonei, indiferent de caracteristicile etnice, se caracterizează prin structuri geometrice, în toate variantele lor. Iniţial unele dintre ele sunt perfect simetrice fată de una sau mai multe axe, extinderile exterioare modificând aceste caracteristici. Pentru a aproba această afirmatie, se poate invoca Ridicarea losefină (cca 1769-1772). ÎN prezent se intâlnes asocieri dintre reţelele regulate de străzi cu reţelele deformate, drepte sau curbe.

Planurile asezărilor au fost elaborate de specialiști de la Viena, după principiile gândirii spaţiale si după moda vremii, si realizate sub supravegherea administratiei Banatului, prin consilierii ei insărcinaţi cu transpunerea in viaţă a marelui proiect de colonizare a germanilor în spațiul dunărean.

Toate satele nou înfiinţate printre care si lecea Mica si Cărpinis, au la bază un plan conceput geometric, numit, în literatura gerrnană de specialitate, Schachbettdorf, sat în forma tablei de sah.

Close Search Window