Misiunea și scopul compartimentului

  • Monitorizarea modificărilor legislative
  • Asigurarea consultanței juridice compartimentelor din cadrul instituției
  • Avizarea actelor cu caracter juridic

 

Atribuțiile compartimentului

1. Asigură cunoașterea și aprofundarea legislației în vigoare precum și modificările și completările care ar putea să apară

2. Colaborează, la cerere, la întocmirea proiectelor de dispoziții și de hotărâri.

3. Colaborează cu toate celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru rezolvarea solicitărilor primite în sfera de competență a acestora.

4. Soluționează cereri cu caracter juridic înaintate de conducere sau solicitate de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primaruli.

5. Întocmesște referate, proiecte de dispoziții și proiecte de hotărâri în probleme ce intră în competența de soluționare a Compartimentului Juridic, legislație, contracte.

6. Asigură relațiile cu publicul și acordă consultanță juridică cetățenilor aflați în audiență la Primărie pe diferite probleme.

7. Păstrează secretul profesional și confidențialitatea lucrărilor.

Close Search Window