Executare silită

 

Telefon: 0799885676//0256205201

 

Email: executari.silite@primaria-carpinis.ro

 

  • Obligatiile fiscale reprezinta indatoriri ale contribuabililor, expres prevazute prin lege, precum: obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau, dupa caz, impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate diferitelor componente ale sistemului bugetar; obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si fiscale impozitele si taxele; obligatia de a plati la termenele legale impozitele, taxele  datorate la buget; obligaţia de a plati dobanzi si penalitati de intarziere, aferente impozitelor si taxelor. Obligatiile fiscale se sting prin plata, compensare, executare silita, scutire, anulare, prescriptie sau prin alte moduri prevazute de lege. Platitorul obligatiilor fiscale este debitorul sau persoana care -in numele debitorului – are obligatia de a plati sau de a retine si a plati impozite, taxe, contributii, amenzi etc. catre buget;
  • Executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor codului de procedura fiscala, de catre organul de executare silita competent;
  • In scopul efectuarii executarii silite, executorii fiscali pot: sa intre in incaperile ce reprezinta domiciliul sau resedinta unei persoane fizice, cu consimtamantul acesteia, iar in caz de refuz, organul de executare silita cere autorizarea instantei judecatoresti competente, si in orice incinta de afaceri a debitorului, persoana juridica, sau in alte incinte unde acesta isi pastreaza bunurile, in scopul identificarii bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum si sa analizeze evidenta contabila a debitorului in scopul identificarii tertilor care datoreaza sau detin in pastrare venituri ori bunuri ale debitorului; sa intre in toate incaperile in care se gasesc bunuri sau valori ale debitorului, persoana fizica, precum si sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile; sa solicite si sa cerceteze orice document sau element material care poate constitui o proba in determinarea bunurilor proprietate a debitorului; sa aplice sigilii asupra bunurilor, intocmind in acest sens proces-verbal; sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni potrivit legii.
Close Search Window